Over dit Portaal

Dit is het developer portaal van de provincie Noord-Holland. Het portaal is bedoeld voor software developers en data scientists die de API’s van de provincie willen gebruiken bij de ontwikkeling van software, AI en andere kennisproducten.

Algemene bezoekers worden verwezen naar de publieke website van de provincie op noord-holland.nl

Toegang

Om toegang te krijgen tot de API’s dienen developers zich eerst te registreren en in te loggen. De API Catalogue is openbaar toegankelijk.

Raadpleeg ook de github pagina van de provincie voor meer informatie.

Contact

Voor overige vragen kan contact worden opgenomen met:
API Support - Provincie Noord-Holland
apisupport@noord-holland.nl

Proclaimer & Responsible Disclosure

Op deze website is de Proclaimer van de Provincie Noord-Holland van toepassing zoals gepubliceerd op noord-holland.nl.
Ook is de Responsible Disclosure van toepassing op deze website zoals gepubliceerd op noord-holland.nl


About this Portal

Basic information about this developer portal is in dutch. However the default registration, login and API documentation and Open API Specifications are in English so that all developers are able to navigate and use the APIs.

The portal is intended for software developers and data scientists that want to use the API’s of the Province of Noord-Holland.

Acces

To get acces to the API’s all developers are required to register and login first. The API Catalogue is publicly available.

For more information please visit the github page of the province voor meer informatie.

Contact

For all other questions please send an email to:
API Support - Provincie Noord-Holland
apisupport@noord-holland.nl

Proclaimer & Responsible Disclosure

The Proclaimer of the Province of Noord-Holland applies to this website as published on noord-holland.nl.
The Responsible Disclosure also applies to this website as published on noord-holland.nl


© Provincie Noord-Holland

Navigation